Sant Climent de Llobregat comença a reorganitzar els seus espais agro-forestals

Des de fa anys hi ha la sensació que el Pla General Metropolità va perdre una oportunitat a Sant Climent per potenciar els espais agrícoles i ajudar a la pagesia a que no abandoni el conreu de cirerers i d’altres productes agrícoles que dins del nostre entorn metropolità tenen un valor incalculable.

L’ajuntament de Sant Climent ha começat un treball de diagnosi del seu entorn natural (espais agro-forestals) per poder fer una redefinició i aconseguir guanyar territori apte pel conreu i foment de l’economia productiva del sector primari. Avui en dia hem de treballar per desenvolupar una economia més circular i sostenible que el model econòmic actual.

Al mes d’abril de 2018 veia la llum els primers documents i propostes i es començava tot el procés de participació ciutadana (butlletí municipal Àncora exprés edició abril):

En marxa el procés participatiu per definir els usos del 90% del territori de Sant Climent

La modificació del Pla General Metropolità encetada ha de servir per protegir i potenciar el conreu de productes com la reconeguda cirera climentona

Amb una xerrada informativa al Casal de Cultura de la que prenien part al voltant de 75 persones, l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), iniciava el procés participatiu per a la modificació del seu Pla General Metropolità (PGM). En concret la voluntat municipal és redefinir els espais forestals i agrícoles amb els què compta el municipi i que suposen aproximadament un 90% del seu territori total.

L’alcalde, Isidre Sierra, destacava un cop finalitzada la presentació que “es tracta de resoldre un deute històric que mantenim amb la pagesia des del 1976. En aquell any, quan s’aprova l’actual PGM no es van contemplar algunes zones de conreu com a tals i es van catalogar com a forestals. Tot i que aquesta definició les va protegir contra la pressió urbanística, també és cert que no facilita ni el conreu de les terres ni el foment de la producció agrícola ni la promoció del nostre producte estrella com és la cirera”.

A la presentació van assistir representants de la pagesia, propietaris forestals, bombers voluntaris, membres de l’Agrupació de Defensa Forestal a més d’altres persones interessades en el desenvolupament del territori. La jornada es va iniciar amb la presentació de les directrius generals de l’estudi que ha portat a aquest inici de modificació del PGM aprovat per unanimitat al ple municipal aquest passat mes de març. L’equip de professionals que l’AMB ha posat a disposició del projecte inclou arquitectes, urbanistes, mediambientòlegs o advocats.

La trobada va incloure la creació de tres grups de treball per tal de recollir les aportacions necessàries i una reunió plenària final amb tots els participants.

Aquest mes de setembre de 2018 comença la seva tramitació a la Generalitat (Departaments d’Urbanisme, Medi Ambient,….) i tenim clar des del municipi que la finalitat última d’aquesta MPGM és la reordenació urbanística global del sòl no urbanitzable del poble, basada fonamentalment en l’aptitud biofísica del territori, compatibilitzant-la amb altres factors com el planejament, l’estructura parcel·lària o la mobilitat, que conjuntament han de garantir la bona gestió del territori.

Més concretament, posem èmfasi en els objectius següents:

  • Establir una estructura dels espais agraris en el sòl no urbanitzable basada en l’aptitud territorial.
  • Aconseguir millorar la gestió del sol agrícola per facilitar una nova economia circular i més sostenible. Hem d’apropar el producte autòcton com les cireres de Sant Climent als mercats metropolitans i aconseguir la venda directe al consumidor (política km zero).
  • Preservar el sòl forestal en aquells espais que tinguin majors valors de biodiversitat, que ajudin a minimitzar riscos naturals tals com el d’incendi, el d’erosió o el d’inundació, i que afavoreixin la connectivitat ecològica i el suport a les àrees nucli forestals del Garraf i les Muntanyes de l’Ordal.
  • Establir un marc normatiu per a la regulació dels sòls agraris actuals, tan aquells que per la seves característiques es consideren aptes com els que no.
  • Replantejar la necessitat de l’actual reserva de cementiri comarcal que estableix el planejament vigent i en conseqüència el seu ajust.
  • Repensar les reserves actuals viàries proposades pel planejament vigent en relació a la reserva que travessa el sistema del cementiri comarcal, així com estudi dels camins rurals existents.
  • Determinar els instruments urbanístics necessaris per al desenvolupament de la proposta que incorporin una normativa urbanística que reguli els criteris ambientals, territorials i paisatgístics proposats en la MPGM.