Participació Ciutadana per definir usos Ca l’Altisent: promesa electoral realitzada.

Presentats els resultats de les enquestes per definir els usos de Ca l’Altisent

L’alt nombre de persones que hi prenia part ha marcat el primer procés participatiu desenvolupat al llarg de la legislatura

Aquest dimarts 6 de juny es presentaven públicament al Casal de Cultura els resultats de les enquestes realitzades en el procés de participació destinat a definir els usos de Ca l’Altisent. La presentació tenia lloc en el marc d’un taller destinat a debatre les conclusions. Per fer-ho es realitzaven tres grups de treball: dos grups formats per entitats i veïns i un altre amb polítics i tècnics.

La primera dada destacada és l’alta participació assolida. L’enquesta, realitzada a través d’un quadern per al debat familiar, ha estat resposta per 202 persones pertanyents a 96 llars diferents. Aquest fet suposa un índex de resposta amb un 32% de retorn pel que fa als quaderns repartits. Entre aquests destaca l’alt percentatge d’infants i joves que hi ha pres part. En concret gairebé la meitat de les persones que han donat el punt de vista són menors de 20 anys.

Entre les dades obtingudes es troba la voluntat manifestada a través de les enquestes de que els jardins siguin un espai dedicats principalment a les activitats intergeneracionals. La regidora de Participació, Sandra Araqué, destacava en finalitzar el taller que “existeix un consens absolut per tal que aquest sigui un espai per a totes les edats, la qual cosa crec que ens enriqueix molt com a municipi. Allà tindran cabuda els més petits i els més grans per la pròpia voluntat dels climentons i climentones. Crec que és un exemple de convivència”.

Entre les primeres opcions de la ciutadania es troba també que aquests jardins integrin l’espai fins a la Font del Rector i que esdevingui una zona per al passeig i la cultura. Aquesta preferència es concretava en la possibilitat d’establir un recorregut amb panells identificadors de les plantes i de l’arbrat que es podrà trobar allà.

Pel que fa a les activitats a desenvolupar al conjunt de Ca l’Altisent les tres més destacades, amb més d’un 20% de preferència són la trobada amb veïns, estudiar i la lectura. En aquest sentit l’alcalde, Isidre Sierra, assenyalava que “se’ns ha donat una idea molt clara de com ha de ser Ca l’Altisent. La gent de Sant Climent vol que sigui un espai per a la tranquil·litat, la trobada amb els veïns i la cultura, i poden comptar amb el nostre compromís que així serà. L’alta participació aconseguida ens garanteix que el resultat final estarà d’acord amb les necessitats de la major part de les persones del poble”.

El taller va ser aprofitat també per donar a conèixer detalls sobre el finançament de les obres per a adequar l’edifici i el seu entorn. En concret un 30% serà assumit per la Diputació de Barcelona, un 30% més correrà a càrrec de l’Àrea metropolitana de Barcelona i el 40% restant serà finançat a través del pla d’inversions municipal 2017/2018.

Més info a : http://santclimentdellobregat.cat/cal_altisent/