“Aquest mandat culminarem l’impuls endegat a la xarxa d’equipaments municipals”, Isidre Sierra, alcalde de Sant Climent de Llobregat

Amb la legislatura camí del seu primer any, l’alcalde de Sant Climent de Llobregat, Isidre Sierra, repassa alguns dels aspectes més destacats del treball de l’Ajuntament dut a terme en aquest temps i del que es prepara per a assumir en el futur immediat.

Com ha estat aquest nou inici de legislatura a Sant Climent?
Hem començat, com el conjunt de municipis, fent un exercici de realisme pel que fa als comptes públics. La inflació que afecta les economies familiars, també és un pes afegit a l’acció dels ajuntaments i, amb la perspectiva dels anys que tenim al davant, tots els municipis hem fet ajustos. Més encara quan patim d’un model de finançament que no s’ajusta als serveis que prestem i que només ha fet que tornar-se més restrictius amb moviments com l’aplicació de la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

En tot cas, a Sant Climent ja havíem fet una part dels deures en els anys anteriors sanejant els nostres comptes i els ajustos que hem establert són assumibles.

No han hagut de renunciar a la inversió, doncs.
No, ni a la qualitat dels serveis que prestem. Ja al llarg de la passada legislatura vam començar un treball important pel que fa a la xarxa d’equipaments municipals i aquest mandat culminarem aquest impuls engegat per a portar-los més enllà.

A quines actuacions es refereix?
A la passada legislatura es va posar en marxa la Biblioteca Ca l’Altisent, en un entorn de recent creació com és el parc dels Jardins de la Font del Rector, i aquesta culminaran l’ampliació del poliesportiu municipal, la millora del Casal de Cultura i ja hem donat llum verda a l’arranjament de l’entorn del Museu d’Eines del Pagès. Això sense deixar de banda altres grans projectes com serà la segona fase del parc dels Jardins de la Font del Rector. Crec que, en una època de contenció en la despesa pública com la que estem vivint, podem sentir-nos ben satisfets.

A banda d’aquest treball als equipaments, quins altres aspectes destacaria de l’acció municipal actual i per al futur més proper?
Sens dubte la qüestió mediambiental. En una població com la nostra, estretament arrelada a la pagesia i al seu entorn forestal, aquesta és una preocupació constant. Més encara quan els efectes del canvi climàtic són cada dia més evidents i ens proposen nous reptes. Així, treballem tant a assumir aquests efectes amb mesures com la instal·lació de 60 ventiladors a les escoles com col·laborant amb projectes com el que es desenvolupa a Can Colomer en el marc del LIFE AgroForAdapt destinat a treballar a favor de l’adaptació de zones agrícoles i forestals per tal que facin front als efectes del canvi climàtic.

A més també treballarem per a la creació d’habitatge protegit pensant en el principal capital que tenim com a municipi, el nostre jovent.

I evidentment mantindrem els altres dos grans eixos que ens han caracteritzat com a administració: continuar treballant per sumar més i millors serveis, com per exemple l’atenció sociosanitària a la nostra gent gran o l’ampliació del consultori mèdic i la millora continuada de la nostra via pública.