Sant Climent vol atendre a la gent gran com es mereix

El passat divendres 19 de octubre es va publicar el procediment de diàleg competitiu per a l’adjudicacio d’un contracte de concessió d’obra de rehabilitació de la masia de Can Bonet per a la dotació i gestió d’una residència assistida per a la gent gran.

Aquesta acció permet visualitzar la tasca de l’Ajuntament als darrers mesos i, suposa, no ja fer honor a un compromís polític -poc habitual darrerament al món polític-; sinó, i molt més important, posar tots els mitjans al nostre abast per a aconseguir que els Climentons disposin d’un serveis avui inexistent: un centre d’atenció a les persones grans.

Tot plegat es fa tenint en compte els minsos mitjans de que disposem, doncs la hisenda municipal,  recentment redreçada, no permet grans endeutaments, i aquest govern no vol deixar herències impagables a Sant Climent.

Per això hem de cercar solucions imaginatives prenent com a base:

  • No ens interessa fer diners i acceptem substituir el canon o lloguer a obtenir per permetre fer un gran centre per la gent gran en un sòl municipal, a canvi de serveis i llocs reservats als climentons i climentones.
  • No volem, com hem dit, tornar a la situació econòmica anterior i per això tota la inversió la farà el privat al seu risc i ventura, sense que s’assumeixi el pagament pel municipi.
  • Finalment, acabat el termini de cessió de l’espai, tot l’edifici revertirà al poble, qui disposarà llavors d’un servei que podrà ser -si es vol- de titularitat plenament municipal.

Totes aquestes fites esperem assolir-les de la mà d’un operador que vulgui invertir a llarg termini a Sant Climent, a partir de les dades existents al perfil del contractant i de tota la informació que podem facilitar des de el propi Ajuntament.

Atenció als inversors i inversores: al perfil del contractant trobareu el document descriptiu que defineix els requisits per a triar els operadors que passaran a la fase de disseny.