Per un país inclusiu

Els ajuntaments, el món municipal, formem la primera línia d’acció de l’administració. Nosaltres som la punta de llança de l’acció social i el banc de proves de les polítiques que ens ajuden a progressar. Com a administració més propera a la ciutadania som els primers que hem de fer front a les problemàtiques que ens afecten de manera particular però també com a conjunt.

Els efectes de la crisi, els canvis en les estructures familiars tradicionals, la creixent diversitat de la població o els reptes mediambientals són només alguns exemples de com de complexa és la realitat a la que ens hem hagut d’adaptar i amb la que treballem de manera diària.

Si per a qualsevol ciutat aquests són grans reptes, imagineu quina magnitud tenen per als petits pobles, com el que jo mateix represento, Sant Climent de Llobregat. Afortunadament comptem amb el paper que juguen els consells comarcals, i que m’agradaria posar en valor. Gràcies als consells garantim que l’acció pública sobre temes fonamentals arriba a tots els municipis de Catalunya.

La proposta de resolució per a un país inclusiu que presentem avui vol ser una empenta a aquelles polítiques que impulsem des dels municipis que, per la seva urgència social i per la seva transcendència hem assumit fins i tot més enllà de les nostres competències. Tots i totes som conscients de com de difícil és amb els recursos dels que disposem mantenir els serveis que ens són propis, continuar vetllant pels espais i equipaments públics i alhora fer front a alguns d’aquests grans reptes. Correm el perill de que sense un suport adequat i sostingut es vegi seriosament ressentida la nostra gestió.

Per aquest motiu volem reclamar els ajuts necessaris per a garantir l’educació de 0 a 3 anys; per a fer front a l’emergència en matèria d’habitatge i de pobresa energètica i per a la integració dels migrants sols.

Si podem atendre aquestes necessitats des dels municipis, podrem garantir que no creem una societat que avança a dues velocitats: la d’aquells que tenen accés als recursos bàsics i la dels que queden exclosos i rebutjats.