Pacte de Govern Municipal JuntsxCat i SOM-ERC (2020-2023)

Sant Climent de Llobregat a 29 de maig de 2020.

Pacte de Govern Municipal per Sant Climent de Llobregat.


Davant la difícil situació social i econòmica provocada per la crisi sanitària de la COVID-19 i la necessitat de sumar el major nombre d’esforços possibles en el procés de reconstrucció al qual s´haurà de fer front, des de l’alcaldia de Sant Climent es va oferir un govern de concentració per poder fer front a la greu crisi socio-econòmica que ens ha portat la pandèmia de la COVID.


Els grups de JuntsxCat i SOM-ERC han mantingut la voluntat de diàleg dintre dels terminis marcats durant l’estat d’alarma. El grup municipal de GxSC, després d’haver ofert un pacte de govern a dues bandes, ha comunicat a l´alcaldia de Sant Climent, la seva renúncia a formar part d’aquest govern.

Aquest pacte de govern ha de servir per fer de l’adversitat, una oportunitat.


La pandèmia, ha aconseguit el que semblava impossible: parar-ho gairebé tot a nivell global. Hem de poder tenir perspectiva històrica i convertir aquesta dramàtica crisi en una oportunitat per a fer canvis que abans d’aquesta situació semblaven impossibles.
Hem de saber donar continuïtat al compromís individual, l’esperit comunitari i el voluntariat que estem veient i vivint aquests dies contra la pandèmia, com uns valors permanents i que no siguin només per a situacions excepcionals.

Model de Govern. Inclusió social per no deixar a ningú enrere. Treballarem per impulsar mesures socials que garanteixin, en primer terme, que les persones més vulnerables ja abans de la crisi tinguin garantida l’empara de les administracions públiques. La reactivació socioeconòmica té sentit si va adreçada a fer una societat més justa i equitativa.
Treballarem un model de govern que sigui transversal, que redefineixi les inversions previstes i impulsi actuacions normatives, econòmiques i de tot tipus per emparar sectors vitals a la nostra societat com ho són el comerç local, els autònoms i les petites i mitjanes empreses.

Sant Climent arrelat a la terra. Mantenir un entorn natural i urbà, que preservi la nostra identitat com a poble.

Govern Obert i Transparència en la gestió de l´Ajuntament. Els últims 6 anys s’ha reconegut la tasca que l’Ajuntament ha realitzat, amb l’obtenció del Segell Infoparticipa de transparència i accés a la informació. Proposem la creació d´un codi ètic i la millora dels processos administratius, amb la voluntat d´escurçar els terminis de resolució de les sol•licituds dels ciutadans.

Les persones al centre de tot. Aquest pacte té la clara voluntat de millorar la qualitat de vida de les persones en el conjunt de la societat climentona: la nostra gent gran, els serveis socials, el nostre jovent, atenció sanitària, la nostra cultura i educació.

Entenem que a l’època que vivim, ens toca a tothom fer un esforç per ajudar, i aquest pacte de govern té una clara voluntat política, treballar amb l’objectiu de mostrar la màxima empatia vers totes les persones afectades, en aquest sentit, el pacte de govern contempla que la Despesa dels Càrrecs Electes es redueixi un 22% de mitjana respecte a les actuals indemnitzacions, el que representa un estalvi d´uns 30.000 €/any respecte 2019, i una reducció d´uns 4.000 €/any, sobre el que havia estat la despesa en el tancament econòmic oficial dels exercicis 2017 i 2018. Aquest estalvi, tindrà una finalitat clarament social.

Inversions municipals. Aquestes inversions s’acordaran al pla d’inversions 2020-2023 a realitzar abans del 31 de juliol de 2020 i amb consens màxim en les actuacions que es proposin realitzar, vetllant i prioritzant sempre l´interès general del poble, però, en volem assenyalar algunes:

 Finalitzar la Biblioteca de Ca l´Altisent i la seva posta en marxa.
 Execució del Parc Metropolità de la Font del Rector, que iniciarà les obres en breu.
 Projecte, construcció i equipament d´un Centre de dia per la gent gran.
 Millores a la Via Pública: supressió barreres arquitectòniques, nou pla de manteniment i neteja, nou sistema de gestió de residus, habilitar un espai de lleure per gossos, etc 

Organització municipal. L’alcaldia estarà representada per un càrrec electe de la llista de JuntsxCat, i sempre que per motius oficials o personals hagi de ser delegada, es farà en un representant de SOM-ERC de forma accidental. Les regidories seran les responsables de totes les actuacions del seu àmbit i la coordinació de tot el govern es farà setmanalment.

Comunicació. Amb la clara voluntat d´oferir un govern transversal, les comunicacions tant en l´ANCORA com en els canals oficials, es faran de la mateixa manera, i on quedin clarament representades les diferents regidories que formen part d´aquest govern. Així mateix, i per tal de donar representació a tots els grups municipals i oferir un Govern Obert i Transparent, tots els grups municipals, podran expressar la seva opinió en els dues ANCORAS més importants de l´any, així, com en un espai que habilitarà l´Ajuntament a la seva web, perquè un cop al mes, cada grup municipal pugui expressar la seva opinió.

Seguiment del pacte. Es crearà una comissió formada per un càrrec electe i un representant de cada grup municipal del govern, es reuniran cada 3 mesos, per tal de valorar el compliment del pacte d´acord de govern. La vigència d´aquest pacte de govern, s´estableix pel que resta de tota la legislatura.
Finalment, indicar que es realitzarà un ple extraordinari i urgent per aprovar el nou cartipàs i on també s’aprovaran les mesures contemplades en aquest pacte, així com la resta d’assignacions reglamentàriament establertes per donar compliment a la normativa vigent.

Els signants del pacte es comprometen a presentar un nou pressupost municipal per l’exercici 2020 abans de 30 dies naturals, així com, realitzar el Pla d’Inversions Municipals 2020-2023 i el nou Pla Actuació Municipal (PAM) que es presentarà en el ple ordinari del mes de juliol.
I perquè així consti, signen el present pacte de govern, en la població i data esmentades en l´encapçalament: