Per una zona única de tarificació del transport públic a l’AMB

És necessària la unificació tarifària a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’eliminació de les diferencies entre veïns i veïnes de la zona 1 i la zona 2 en el transport públic.

Durant les passades setmanes hem estat coneixedors de les continues mesures adoptades pel govern metropolità a l’AMB en l’àmbit del transport públic. Mesures com la congelació de preus a les tarifes, l’ampliació de cobertura en l’edat dels joves usuaris del transport públic o fins i tot, la gratuïtat del transport públic per a usuaris de vehicles que desballestin aquests i utilitzin el transport públic durant 3 anys.

Tot és positiu per al bé dels usuaris, per al bé del medi ambient, en definitiva, per a la millora d’un servei i de la nostra salut al reduir emissions. Però seria molt més positiu si aquestes mesures fossin extensives als 36 municipis metropolitans i no només als 18 municipis de la primera corona o zona 1. El propi govern metropolità torna a fer evident la diferència entre veïns i servei segons la zona on visquin. Es a dir, un veí de Sant Climent que utilitza el transport públic per un parell de parades paga el doble en el seu bitllet només per ser zona 2 i no zona 1 malgrat la distància sigui mínima.

I aquest greuge comparatiu amb els municipis metropolitans més petits es va repetint sistemàticament en els darrers mesos en les preses de decisions al govern metropolità. Quan deia al principi que som “coneixedors” d’aquestes mesures ho deia en el sentit literal, perquè malgrat ser alcalde metropolità, malgrat ser portaveu del PDECAT a l’AMB i malgrat haver demanat poder participar en les decisions metropolitanes conjuntament amb els altres 17 municipis de la zona 2 continuem sent discriminats i menyspreats.

Hem demanat participar en les mesures que ens afecten a tots i totes, en la seva elaboració, redactat i aprovació, però no hi ha manera. Des del govern metropolità s’actua d’una manera dictatorial, menyspreant els petits municipis, gairebé la meitat dels municipis metropolitans. Ara bé, per pagar, tots a pagar, però per tenir el mateixos drets en serveis ja no som iguals.

Per això diem PROU, per això volem dir la nostra, per això volem que hi hagi una unificació de les dues zones en una única zona de tarificació en transport públic. I per tot això, volem que no hi hagin veïns i veïnes de segona ni serveis bàsics de segona. Tots i totes en una mateixa zona, la zona metropolitana.