El Grup metropolità de CiU denuncia que Ada Colau s’ha assignat una partida inèdita de 50.000 € per a despeses de Presidència en el Pressupost de l’AMB pel 2017

El Portaveu Isidre Sierra reclama en l’escrit d’al·legacions al pressupost de l’Àrea Metropolitana per l’any que ve la retirada d’aquesta quantitat per a ús particular de la Presidenta i el seu equip i que no havia existit mai, per “inapropiada, insòlita i desproporcionada”

 

 

El Grup Metropolità de CiU ha denunciat que Ada Colau s’ha assignat una partida inèdita de 50.000 euros per a despeses de Presidència en el Pressupost de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) de 2017. El portaveu de la formació, Isidre Sierra, ha reclamat en l’escrit d’al·legacions al pressupost de l’Àrea Metropolitana per l’any que ve la retirada d’aquesta quantitat per a ús particular de la Presidenta i el seu equip i que no havia existit mai, per “inapropiada, insòlita i desproporcionada”.

 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona, que presideix Ada Colau, tramita des del passat 22 de novembre el projecte de Pressupost per l’exercici de 2017, que ja ha superat la seva aprovació inicial amb els vots a favors dels consellers del PSC, Entesa (que inclou Barcelona en Comú) i ERC. Actualment es troba en fase d’exposició pública i presentació d’al·legacions. En l’escrit d’al·legacions del Grup metropolità de CiU, Isidre Sierra, desvela que s’ha incorporat en el pressupost una nova partida que, sota el concepte de “Despeses diverses Presidència”, inclou un import de 50.000€ (classificació orgànica P1020), que al seu parer “deu correspondre a les despeses de la Presidenta Colau i el seu nou equip de l’Àrea de la Presidència”.

 

Segons exposa Sierra, “estem davant d’una novetat a l’AMB; mai s’havia pressupostat una partida d’aquestes característiques”. “És completament insòlit i incomprensible que l’Alcaldessa de Barcelona, que alhora és la Presidenta de l’AMB, requereixi d’una partida d’ús particular, per ella i el seu equip, per a presidir aquesta àrea metropolitana, tenint en compte que totes les despeses que genera l’AMB s’ajusten a una estructura de la despesa pública amb una funcionalitat específica, tot tenint en compte els objectius de qualsevol pressupost d’ens públic com són la eficiència assignativa i l’eficàcia operativa”.

 

Com recorda el portaveu metropolità, “en l’anterior legislatura no es va establir aquest ‘sobresou’ pel President, ni pel seu equip”. “El suposat i nou govern de la transparència metropolitana s’acaba concretant en una nova partida pressupostària per a ús particular, en detriment d’altres partides, i sense explicacions a la ciutadania”, ha insistit Isidre Sierra.

 

L’escrit d’al·legacions del Grup metropolità de CiU, que signa el mateix Sierra, acaba exposant que “considerem aquesta partida inapropiada, insòlita i desproporcionada, i en demanem la seva retirada”.

 

 

A favor de la integració en el sistema de transport públic de tots els municipis de l’Àrea

 

 

En l’acord per al Govern de l’AMB signat el 23 de juliol del 2015 pel PSC, Entesa i ERC es va establir el següent objectiu sectorial sobre la integració del transport: “Establir el programa d’actuació per estendre el sistema de transport públic metropolità al conjunt de municipis de l’AMB sota el principi d’equilibri en l’oferta de transport públic entre els diferents municipis i barris, de màxima eficiència i en la perspectiva fonamental de mantenir la sostenibilitat global i financera del sistema.”

El Grup metropolità de CiU ha constatat, no obstant, que en el pressupost del 2017 no figura cap partida que estableixi les línies per l’assoliment d’aquest objectiu en el present mandat. A parer d’Isidre Sierra, “l’AMB és una àrea d’unitat de transport, que no ha d’estar fragmentada. S’ha de fomentar la sostenibilitat del transport per aconseguir una mobilitat sostenible i que la de Barcelona representi l’àrea metropolitana referent a Europa per la seva mobilitat sostenible, amb igual eficiència en la totalitat de la cobertura dels 36 municipis”. “La veritable vertebració del territori metropolità, que també és un objectiu del present mandat, no s’aconseguirà sense una integració del transport metropolità en el conjunt de municipis, atenent la idiosincràsia de cadascun”, ha dit Sierra.

“Des del Grup Metropolità de CiU donem suport a la integració del transport, però cal que aquests objectius de mandat tinguin una aplicació immediata ja en el pressupost del 2017, i que no es posposi al darrer pressupost de legislatura”, ha conclòs Isidre Sierra.

D’altra banda, el Grup Metropolità de CiU, en les seves al·legacions també reclama que no s’apliqui l’increment previst pel 2017 del 2 per cent en el recàrrec de l’IBI pel transport públic. “En un moment en que la majoria dels nostres ciutadans encara estan sotmesos a una crisi econòmica que fa ja més de vuit anys que perdura, ens sembla del tot inadmissible gravar encara més la seva fiscalitat”, ha dit Isidre Sierra.

El portaveu metropolità de CiU ha recordat que el govern de l’Estat és el màxim responsable de la precarietat en la que es troba el transport públic de l’Àrea Metropolitana, amb minoracions indignes pel que fa a les seves aportacions, havent passat del 155M€ l’any 2006 a 98M€ l’any 2016; una actitud força diferent del que fa, per exemple, amb el transport públic de Madrid. “Perquè entenem que no són els ciutadans qui han de pagar el que l’Estat espanyol ens nega, ens oposem a qualsevol tipus de pujada de la fiscalitat i encoratgem al govern metropolita a exigir al govern espanyol allò que ens pertoca”, ha declarat Isidre Sierra. El Grup Metropolità de CiU sol·licita també que l’Àrea Metropolitana de Barcelona insti al govern de l’Estat a què incrementi l’aportació amb un import que com a mínim estigui al mateix nivell d’abans de la davallada dels darrers anys (l’any 2008 va aportar 173M€).

 

Dijous, 7 de desembre de 2016